วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลการจับกุมเดือนมกราคม 56

ประจำวันที่  19  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
97/2556   ฆ่าผู้อื่นฯ
1 / 1
ปืนลูกซอง  1  กระบอก

ประจำวันที่  18  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
90-91/2556   มีอาวุธปืนฯ, ทำอาวุธปืนฯ
1 / 1
1. ปืนแก๊ป  1  กระบอก
2.  อุปกรณ์ทำปืนแก๊ป
2
91/2556  ขับรถขณะเมาสุราฯ
1 / 1
-
3
92-96/2556 เสพยาบ้าฯ,  มีและเสพยาบ้าฯ
5 / 5
ยาบ้า  3  เม็ด

ประจำวันที่  17  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
84/2556   ลักทรัพย์และเสพยาบ้าฯ
1 / 1
โน้ตบุ๊ค  1 เครื่อง+อุปกรณ์
2
80/2556  ร่วมกันมียาบ้าเพื่อฯและเสพฯ
1 / 2
1.  ยาบ้า  390  เม็ด
2.  รถยนต์  1  คัน
3.  มือถือ  2  เครื่อง
3
81-83/2556 เสพฯ,  เสพฯและมีอาวุธปืนฯ
3 / 3
ปืนแก๊ป  2  กระบอก
4
85-87/2556  จำหน่ายและเสพฯ,  เสพยาบ้าฯ
3 / 3
ยาบ้า  5  เม็ด
คดีกลุ่มอื่น ๆ
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
75-79/2556   ตั้งสถานบริการโดยไม่ฯ,  รับคำต่างด้าวเข้าทำงานฯและให้ที่พักพิงฯ, เป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง, เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
5 / 5
-

ประจำวันที่  16  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
69-74/2556   เสพยาบ้าฯ
6 / 6
-

ประจำวันที่  15  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
65-66/2556   เสพยาบ้าฯ, มียาบ้าและเสพฯ
2 / 2
ยาบ้า  2  เม็ด
2
67/2556  มียาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ
1 / 1
ยาบ้า  67  เม็ด
3
68/2556 เล่นการพนันไพ่แปดเก้าฯ
1 / 9
-
4
62/2556  มีไม้พะยูงฯ
-
ไม้พะยูง 12 ท่อน/เหลี่ยม
5
63/2556  บุกรุกที่ดิน(ที่นา)ฯ
1 / 1

6
64/2556  จำหน่ายสินค้าปลอมฯ
1 / 1
1.  กางเกงลิเวอร์พูล  16 ตัว
2.  เสื้อลิเวอร์พูล  13  ตัว
3.  เสื้ออดิดาส  16  ตัว
4.  กางเกงอดิดาส  11  ตัว
5.  เสื้อไพนี่  66 ตัว
6.  กางเกงไพนี่  5  ตัว

ประจำวันที่  14  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
55,59,60/2556   เสพยาบ้าฯ
3 / 3
-
2
61/2556  มียาบ้าฯและเสพฯ
1 / 1
ยาบ้า  11  เม็ด
3
56-57/2556 เป็นทหารกองเกินไม่รับหมายฯ
1 / 1
-
4
58/2556  เล่นการพนันไฮโลฯ
1 / 7
-

ประจำวันที่  13  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
52-53/2556   เสพยาบ้าฯ
2 / 2
-
2
54/2556  เล่นการพนันไพ่คอยคู่ฯ
1 / 6
-

ประจำวันที่  11  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
47-50/2556   เสพยาบ้าฯ
3 / 3
-
2
50/2556  มีอาวุธปืนไว้ในความฯ
1 / 1
1.  ปืนพกสั้น  1  กระบอก
2.  กระสุน No 20  1 นัด

ประจำวันที่  10  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
41/2556   สูดดมสารระเหยฯ
1 / 1
-
2
42-45/2556  เสพยาบ้าฯ
4 / 4
-
3
46/2556  เล่นทายสลากพนันเอาทรัพย์สินฯ
1 / 1
แผงสลาก  2  แผง

ประจำวันที่  9  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
38-40/2556   เสพยาบ้าฯ
3 / 3
-

ประจำวันที่  8  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
31-35/2556   เสพยาบ้าฯ
6 / 6
-
2
37/2556  ย้ายคนข้าทะเบียนบ้านเพื่อฯ
1 / 3
-

ผลการจับกุม
ประจำวันที่  7  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
23/2556 กระทำอนาจารหญิงอื่นที่มิใช่ฯ
1 / 1
-
2
24/2556  มียาบ้าฯ, เสพยาบ้าฯ, มีอาวุธปืนฯ
1 / 1
1. ยาบ้า  68  เม็ด
2. ปืนอาก้า 1 กระบอก
3. กระสุน  11 นัด
3
25,26,27,28/2556  เสพยาบ้าฯ
4 / 4
-
4
29,30/2556  มียาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ , จำหน่ายยาบ้าฯ, เสพขับฯ
2 / 2
1. ยาบ้า 50  เม็ด
2. เงินล่อซื้อ 1,000 บาท
3. โทรศัพท์ 1 เครื่อง

ประจำวันที่  5  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
22/2556 บุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืนฯ
1 / 1
-

ประจำวันที่  4  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
18,20/2556 เสพขับฯ
2 / 2
-
2
19/2556  เล่นการพนันไฮโลว์ฯ
1 / 7
-

ประจำวันที่  3  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
12,13,15/2556 เสพขับฯ, เสพยาบ้าฯ
3 / 3
-
2
14/2556  มีและเสพยาบ้าฯ
1 / 1
ยาบ้า  7  เม็ด
3
16/2556  มีและเสพยาบ้าฯ, มีอาวุธปืนและฯ
1 / 1
1. ยาบ้า  4  เม็ด
2. ปืนปากกา 1 กระบอก
3. กระสุน 9 มม. 1 นัด
4
17/2556  มีอาวุธปืนฯโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
1 / 1
ปืนปากกา 1 กระบอก

ประจำวันที่  2  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
5/2556 ขับรถขณะเมาสุราฯ
1 / 1
-
2
6,7/2556  เสพยาบ้าฯขับขี่รถฯ
2 / 2
-
3
8,9/2556  เสพยาบ้าฯ
2 / 2
-
4
10/2556  มียาบ้าเพื่อจำหน่ายฯและเสพยาบ้าฯ
1 / 1
ยาบ้า  20  เม็ด
5
11/2556  มีกัญชาฯและจำหน่ายกัญชาฯ
1 / 1
1. กัญชา 1 ก้อน 100 กรัม(ล่อซื้อ)
2. กัญชา 4 ก้อน 241 กรัม(ค้นตัวผู้ต้องหา)
3. เงินล่อซื้อ 1,800 บาท
4. บ้องไม้ไผ่ 1 อัน

ประจำวันที่  1  มกราคม  2556
คดีกลุ่มที่  5
ลำดับ
ข้อกล่าวหา
ราย / ผู้ต้องหา
ของกลาง
1
1/2556  มีอาวุธปืนปากกาฯ
1 / 1
1. ปืนปากกา 1 กระบอก
2. กระสุน  .22  1 นัด
2
2/2556  เล่นการพนันไฮโลว์ฯ
1 / 7
-
3
3/2556  มีและเสพยาบ้าฯ
1 / 1
ยาบ้า  3  เม็ด
4
4/2556  มีและเสพยาบ้าฯ
1 / 1
ติดต่อเรา

สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เลขที่ 545 ม.7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-361161 โทรสาร : 045-282088
Email : detudompolice@gmail.com