วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เกี่ยวกับสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

ประวัติ
              จัดตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ.2388 ที่บ้านโดมใหญ่ (บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม ปัจจุบัน) ต่อมาย้ายมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนขามป้อม (บ้านหนองแสง  ต.เมืองเดช) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2464 เป็นอาคารชั่วคราว เมื่อปี พ.ศ.2483 ได้สร้างอาคารถาวรขึ้นบริเวณหน้าถนนประชา  บ้านหนองแสง   ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา และต่อมา พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ในที่เดิมดังที่เห็นในปัจจุบัน
ที่ตั้ง   อำเภอเดชอุดม  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ  45  กิโลเมตร
              มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  1,368.40  ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ  855,250  ไร่
อาณาเขต    - ทิศเหนือ         ติดกับอำเภอวารินชำราบ    อำเภอพิบูลมังสาหาร  และอำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี
                        - ทิศใต้             ติดต่อกับ  อำเภอนาจะหลวย   อำเภอน้ำยืน  และอำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
                        - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
                        - ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอวารินชำราบ  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  อำเภอกันทรลักษ์  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
 การปกครอง   1)   เทศบาลเมือง                      1    แห่ง 
                               2)   เทศบาลตำบล                     4    แห่ง
                               3)   องค์การบริหารส่วนตำบล   14    แห่ง
 สถานภาพกำลังพล
                  ปัจจุบันมียอดกำลังตำรวจ  รวมทั้งสิ้น    173   นาย   แยกเป็น
                             - ชั้นสัญญาบัตร   กำลังอนุญาต          27  นาย    อัตราจริง     43   นาย
                             - ชั้นประทวน      กำลังอนุญาต        164  นาย    อัตราจริง    130   นาย
             ** ตำรวจ  1  นาย   รับผิดชอบ  :  ประชากร     1,110  คน
                                                          :  พื้นที่                  9  ตร.กม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม เลขที่ 545 ม.7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จว.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-361161 โทรสาร : 045-282088
Email : detudompolice@gmail.com